Certyfikaty

Dyplomowany Lekarz Medycyny Estetycznej

Dyplom ukończenia dwuletnich studiów podyplomowych Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Ukończenie tych studiów uprawnia lekarza do używania tytułu Lekarz medycyny estetycznej.

cert1

 

 

Certyfikowany lekarz medycyny estetycznej

Tytuł Certyfikowany lekarz medycyny estetycznej nadawany jest przez Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Antyaging. Potwierdza kwalifikacje lekarza i dowodzi jego ustawicznego kształcenia się w zakresie medycyny estetycznej. Jest weryfikowany co dwa lata.

cert2